top of page

Nasjonal Kompetansetjeneste for albuekirurgi

Nasjonal Kompetansetjeneste for Albuekirurgi (KTAK) har et nasjonalt ansvar for å sikre likeverdig tilgjengelighet til god diagnostikk og behandling av albueskader og- lidelser

Doctor's Appointment
Om oss: About

Ansatte

imageedit_3_5261079924.png

Kaare S. Midtgaard

Administrativ leder/ortoped

Tonje Sirkel.gif

Tonje Westlie

Spesialfysioterapeut

cropped_image.png

Gøran Berdal

Spesialfysioterapeut, M.Sc

Gunnar rund.gif

Gunnar Flugsrud

Ortoped

Våre hovedoppgaver er delt i tre:

Kompetansespredning:

 • Bidra til videreutvikling av et tverrfaglig nasjonalt og internasjonalt nettverk

 • Etablere kurs og fagmøter for ortopeder og terapeuter

 • Formidle forskningsresultater, kliniske retningslinjer og pasientinformasjon

Kompetanseoppbygging:

 • Etablere og utvikle Norsk Elektronisk Albueregister

 • Utarbeide prosedyrer og nasjonale retningslinjer

 • Tilrettelegge for kompetanseutvikling innen kirurgi og fysioterapi

 • Kvalitetskontroll av behandling og rehabilitering

 • Brukermedvirkning

Forskning:

 • Stimulere til forskning innenfor fagfeltet

 • Deltakelse i formelle forskernettverk og internasjonalt forskningsarbeid

 • Bidra til forskning og fagutvikling i samarbeid med andre institusjoner

Om oss: About
Om oss: Teammedlemmer
2000px-Norwayd_fCounties_Oslo_Position_svg.png

Referansegruppen

Referansegruppemedlemmene skal sikre forankring av kompetansetjenesten og informasjonsflyt i hver helseregion. De skal i tillegg sikre at de nasjonale tjenestene blir organisert og drevet i tråd med forskriftene.

Referansegruppen består av:

Lars Gunnar Johnsen

Overlege ved Ortopedisk traumeseksjon, St. Olavs Hospital

Referansegruppens leder og representant fra Helse Midt-Norge

Annette Wikerøy

Overlege ved Ortopedisk klinikk, Akershus Sykehus

Representant fra Helse Sør-Øst


Nenad B. Tajsic

Overlege ved Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø

Representant fra Helse Nord


Yngvar Krukhaug

Overlege ved Ortopedisk traumeseksjon, Haukeland Universitetssykehus

Representant fra Helse Vest

Gunnar B. Flugsrud

Overlege ved Ortopedisk traumeseksjon, OUS Ullevål

Representant fra tjenesten

Petter Christian Gusgaard

Brukerrepresentant

Om oss: About

Årsrapporter

Årsapport for 2018 (ekstern lenke)

Årsapport for 2019 (ekstern lenke)

Årsapport for 2020 (ekstern lenke)

Årsapport for 2021 (ekstern lenke)

Årsapport for 2022 (ekstern lenke)

Årsapport for 2023 (ekstern lenke)

Om oss: List
bottom of page