Stabel med magasiner

Media

Her finner du KTAK sin tilstedeværelse i diverse medier

 
 

Artikler 

Ekspertsykehuset

Det glemte leddet

10,5 millioner norske kroner fordelt over 5 år, skal sikre lik behandling av albuepasienter i Norge. Målet er å styrke kompetansesvake områder innenfor kirurgi og rehabilitering, slik at pasientene kan få god behandling uansett hvor de bor.

Unge-stemmer-kommentaren i Dagens Medisin

Med kompetanse i front

Albueskader- og lidelser rammer nordmenn i en relativ stor skala. Skadene kan ofte være utfordrende å behandle, og for noen pasienter kan senskader gi tap av funksjon og helse.