Forsknings- og fagutviklingsfond

Som helsepersonell kan du søke støtte til forskningsprosjekter og kurs direkte fra Nasjonal Kompetansesenter for Albuekirurgi (KTAK).

Doctor High Five